Browse By

Daily Archives: January 29, 2016

No Thumbnail

Hari 3: Dakwah yang Tidak Membosankan

DAKWAH YANG TIDAK MEMBOSANKAN (Perspektif Retrorika Dan Psikologi Massa) Oleh: Mustofa B Nahrawardaya  24 Januari 2016   Dakwah berasal dari bahasa arab yang berbentuk isim masdar dari kata do’a – yadu’u – da’watan. Menurut Syakul Islam Ibnu Taimiyyah, Dakwah adalah mengajak manusia beriman kepada Allah