Browse By

Daily Archives: November 2, 2019

KAMU ADALAH PEMIMPIN, SUKA ATAU TIDAK SUKA

. _*ISLAMIC LEADERSHIP ACADEMY 6*_ “Leader in You ============================= 🇲🇨 _Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh_🇮🇩 *Dear Leaders,* *”Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat