Browse By

Category Archives: Acara

Hari 4: Public Speaking

NOTULEN ILA3 MATERI PUBLIC SPEAKING   Hari / Tanggal                      : Ahad / 31 Januari 2016 Pembicara                            : Yasier Utama     Proses komunikasi publik (public speaking) dimulai pada saat pembicara mulai masuk ke dalam ruangan dengan gaya dan energy yang dibawakan olehnya. Pembicara yang baik

No Thumbnail

Hari 3: Dakwah yang Tidak Membosankan

DAKWAH YANG TIDAK MEMBOSANKAN (Perspektif Retrorika Dan Psikologi Massa) Oleh: Mustofa B Nahrawardaya  24 Januari 2016   Dakwah berasal dari bahasa arab yang berbentuk isim masdar dari kata do’a – yadu’u – da’watan. Menurut Syakul Islam Ibnu Taimiyyah, Dakwah adalah mengajak manusia beriman kepada Allah

No Thumbnail

Hari 2 : Sejarah Pemikiran Islam

Notulen ILA3 Ahad / 17 Januari 2016   Sejarah Pemikiran Islam ( Ust. Asep Sobari )     Sejarah                                 : Segala sesuatu yang telah terjadi dengan waktu yang tidak terbatas Pemikiran                           : Pergulatan pemikiran sepanjang usia manusia Pemikiran Islam               : Pergulatan pemikiran

No Thumbnail

Hari 2 : Islamic Worldview

Notulen ILA3 Ahad / 17 Januari 2016   Islamic Worldview ( Ust. Adnin Armas )     Worddview / pandangan Hidup (pandangan alam): Merupakan cara kita melihat/ memandang sesuatu (suatu paradigma).   Perbedaan cara pandang Islam dengan dunia Barat: Sebenarya bukan perbedaan yang menjadi persoalan,

ILA3 Grand Opening – Ust Bachtiar Nasir

Oleh Ustadz Bachtiar Nasir Lc.MM.   Ketika kita diciptakan menjadi manusia pada saat itu juga kita telah di tetapkan Allah untuk menjadi seorang pemimpin. “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak